The most Popular in Finland

Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE

Henkilötietolaki (523/99) 10§
Laatimispvm: 19.05.2014

1. Rekisterinpitäjä
Service Restaurants Oy

Yhteystiedot
Asemakatu 31–33, 90100 OULU, 08–52211

 2. Rekisteri-/tietojärjestelmä-asioista vastaava henkilö ja/tai yhteyshenkilö

Yhteystiedot
Asemakatu 31–33, 90100 OULU, 08–52211, tuki(at)sijo.fi

3. Rekisterin nimi
Karaokebar.net sivuston asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen ja hallintaan sekä markkinointiin ja rekisteristä saataviin tilastoihin. Rekisterin sisältämiä tietoja voidaan käyttää Service Restaurants Oy:n ja Formia-Future Oy:n omissa rekistereissä ja yhteistyökumppaneiden suoramainontaan asiakkaille, luovuttamatta henkilötietoja ulkopuoliselle taholle.

5. Rekisterin tietosisältö 
Asiakkaan nimi

Sähköposti

6. Säännönmukaiset tietolähteet ja päivitystiheys 
Henkilötietoja kerätään kanta-asiakkaaksi liittymisen yhteydessä tai muutoin suoraan liittyneiltä.

Tietonsa kanta-asiakas päivittää itse ja hänellä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen myöhemminkin suoramarkkinointiin ilmoittamalla siitä rekisterin pitäjälle. 
7. Henkilörekisterin säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle 
Asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta eikä siirretä.

8. Rekisterin tai muun tietojärjestelmän suojauksen periaatteet 
A. Manuaalinen aineisto

Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

B. ATK:lle talletetut tiedot 
ATK-pohjainen järjestelmä on suojattu ulkoapäin palomuuri- ja salasanasuojauksin.

Rekisteriä käyttävät ainoastaan henkilöt joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisterin käyttöoikeuksia myöntää ja valvoo rekisteriasioita hoitava henkilö.

Viimeksi päivitetty ( 19.05.2014 15:26 )